ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

Since Cümleleri


since cümleleri"Since" sözcüğünün İngilizcedeki anlamlarını iki grupta değerlendirebiliriz. İlk grupta Türkçe karşılığı "bundan...dolayı", "onun...için" vs. olan sebep - sonuç ilişkileri yer alır. İkinci grupta ise "o zamandan...beri", "o zamandan...bu yana" anlamına gelen, belirli bir zamanı başlangıç kabûl eden bir bağlaç olarak bulunur.
Aşağıda konuyu pekiştirebileceğiniz örnekler mevcuttur:

www.nerededir.com ... Since 2004 --> www.nerededir.com ... 2004'den beri

Since last seeing you, I have been ill. --> Seni son gördüğümden bu yana hastayım.

How long is it, since you were in London? --> Sen Londra'da bulunduğundan bu yana ne kadar zaman geçti?

Since Nilay went to New York a year ago, we haven't seen her. --> Nilay bir yıl önce New York'a gittiğinden beri biz onu hiç görmedik.

My father was seriously ill last year, but he has since got better. --> Babam geçen yıl ağır hastaydı, fakat o zamandan bu yana daha iyi oldu.

This firm is established in the year of 1948. It is active ever since then. --> Bu şirket 1948'de kuruldu. O zamandan beri faal.

How long since do you work? --> Ne kadar zamandan beri çalışıyorsun?
Since her husband went away, she has been waiting for him. --> O (kadın) kocası gittğinden beri onu bekliyor.

It has been about a century, since the establishment of Turkish Republic. --> Türk Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana neredeyse bir asır geçmiş.

Since when do you read this newspaper? --> Ne zamandan beri bu gazeteyi okuyorsun?

Since she did not do her homework, she did not go to school. --> Ev ödevini yapmadığından dolayı okula gitmedi.

Fatma has not been surprised since she knew the surprise party. --> Fatma sürpriz partiyi bildiği için (bilmesinden dolayı) şaşırmadı.

Ayşe has been unhappy since his boyfriend left him for working in another city. --> Ayşe, erkek arkadaşı onu başka bir kentte çalışmak için terk ettiğinden beri mutsuz.

Since I don't like to cook, I order package foods or eat in the restaurants. --> Yemek yapmayı sevmediğimden dolayı (sevmediğim için), yemek sipariş ediyorum veya lokantada yiyorum.

Since I don't remember the name of the girl, I call her as beautiful girl. --> O kızın adını hatırlayamadığımdan dolayı (hatırlayamadığım için), ona güzel kız diye hitap ettim.

Since I don't want to see her, I will not visit her family. --> Onu görmek istemediğim için Onun ailesini ziyaret etmeyeceğim.

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Geniş Zaman Cümleleri


Olumsuz Emir Cümleleri


Any Cümleleri


Yargı Cümleleri


Kuantum Olumlama Cümleleri


How Many Cümleleri


Çevre Cümleleri


Reported Speech Cümleleri


şiir cümleleri


Yeğlemek Cümleleri


Rusça Çeviri Cümleleri


İsmin Halleri Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.